Търсене на продукти

Доставка на съоръжения за отоплителни инсталации в гр. Стара Загора и гр. Кърджали

Доставка на съоръжения за отоплителни инсталации в гр. Стара Загора и гр. Кърджали

КлиВенТо изпълни две поръчки за доставка на водогрейни котли в съответствие с изискванията на своя партньор ГЕЛ 2000 ООД, известен с дългогодишния си опит в проектирането и изграждането на отоплителни инсталации и котелни централи.

За отоплителна инсталация на хотел в Старозагорски бани бе доставен Стоманен котел под налягане модел МР230, производство на STEPClima Италия, предназначен за отоплителни системи с температура на водата до 95°.

За отоплителна инсталация на СОУ „Петко Рачов Славейков” – град Кърджали, едно от най-големите в страната, бяха доставени два броя отоплителни стоящи чугунени котли газ/ нафта - GN4 N11 и GN4 N14, с две нафтови горелки LMB LO 700 BC и LMB LO 1000 BC, производство на Ferroli Италия.

Серията котли GN4 N притежава сертификат за съответствие с директивата на ЕС 92/42 / EC за ефективността на новите водогрейни котли, идаден от TÜV Rheinland Group. GN4 N също е в съответствие с Директивата на ЕО за газови уреди (90/396 / EEC), за което е сертифициран от DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.).

Дата на добавяне: 2019-05-16

Препоръчани продукти

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода CS6

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода CS6