Търсене на продукти

Термопомпата вода-вода извлича топлинна енергия от подпочвени води чрез сондажни кладенци, дренажни води и др. Използваната енергия се отдава чрез топлообменник и загрява водата във вътрешната част на термопомпата, а охладената вода се връща в сондажа. Термопомпите се използват за ефективно охлаждане, но те също така могат да бъдат екологично решение за централно отопление и производство на битова гореща вода.За да се повиши ефективността на термопомпената инсталация в режим „охлаждане", отпадната топлина се използва за затопляне на бойлери за битова гореща вода или басейни.

Последни новини

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода POLIFEMO SLIM, 738m3/h