Търсене на продукти

Стоманен котел на твърдо гориво FSB 3 MAX

Производител

Brand
FSB 3 MAX е с ръчно подаване на твърдо гориво (кафяви въглища, дърва, брикети или биомаса с обявена калоричност, по-голяма от 15000 MJ/kg).

FSB 3 MAX е произведен в съответствие с Европейски норми EN 303/5. Използваните материали са сертифицирани в съответствие с EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 и EN 10088-2.

КПД > 75% 

FSB 3 MAX има широка горна врата за улесняване на зареждането с твърдо гориво. Максималното работно налягане е 4 bar. Хидравличното изпитване е проведено при 6 bar.

FSB 3 MAX се доставя с комплект за почистване.

Мощност: 100/ 120/ 150/ 200/ 250/ 300 kW

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Последни новини

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода CS6