Търсене на продукти

Пелетни камини и котли на пелети Ambiente & Calore

Производител

Brand
Изборът на печка Ambiente & Calore Ви дава максимална рентабилност с минимално потребление - по този начин ще можете да увеличите уюта на дома си с надежден и дълготраен продукт.
Постигнатите сертификати удостоверяват и гарантират качеството и стойността на предлаганите продукти.
Отоплителните системи за пелети оптимизират изгарянето и падат под граничните стойности, предписани за емисиите.
Надеждността и гаранцията на проектирането, конструкцията, безопасността и експлоатацията на продуктите са осигурени от протоколите за изпитвания, показани на всяка страница от каталога.

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Последни новини

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода POLIFEMO SLIM, 738m3/h