Търсене на продукти

Модел LB NT/ LB NT GM/ LEGNO GM AP/BI COMB S/ DW FHF GM - котли на твърдо гориво с мощност 174 - 2326 kW

Производител

Brand

Котли на твърдо гориво LB NT/ LB NT GM/ LEGNO GM AP/BI COMB S/ DW FHF GM с приложение в дървообработваща промишленост (производство на мебели , врати и др.). Работят и с отпадъчни продукти от преработка на фуражни култури.

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Последни новини

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода CS6