Търсене на продукти

Нагревателни кабели и рогозки и термостати DEVI от Danfoss

Системи за подово отопление

Системите DEVI за подово отопление се използват за основно или комфортно отопление. Те се състоят от нагревателни кабели DEVIflex™ или нагревателни рогозки DEVIheat™ и DEVIcomfort™, управлявани от електронни терморегулатори DEVIreg™. Отоплителните системи могат да работят в мрежови режим, като се използва системата DEVIcom™ или безжичното централизирано управление DEVIlink™.

Системи против лед и сняг за външни площи

Системите DEVI за топене на лед и сняг са предназначени да осигуряват безопасността на хората и превозните средства, като разтапят снега и не позволяват заледяване по алеите и рампите. Най-често срещаните приложения на системите DEVI против лед и сняг за външни площи са : паркинги, рампи, външни стълби, алеи и тераси.

Системи против лед и сняг за улуци и водосточни тръби

Отоплителните системите DEVI за покривни конструкции са икономично решение и разполагат с надежден и прецизен термостатен контрол. С DEVI Вие инвестирате в система, която предотвратява щети. Нагревателните кабели се инсталират направо върху покрива, в улуците и водосточни тръбите и предотвратяват скъпо струващи ремонти на покрива и сградата.

Системи против замръзване на тръби и цистерни

Системите DEVI могат да се използват за предпазване на водопроводни, канализационни и противопожарни инсталации от замръзване. Системите DEVI за поддържане на температура отопляват тръби с вода или други незапалими флуиди, за да поддържат постоянна температура. Нагревателните кабели DEVIflex™ се полагат по дължина на тръбата или се увиват около нея.

Специфични приложения на системите DEVI

Системите DEVI могат да се използват и при редица специфични приложения : в селското стопанство (отопление на животновъдни ферми, лехи, тревни площи), размразяване на почва, отопление на антени, мостове, втвърдяване на бетон и защита от конденз както и много други.

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Последни новини

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода CS6