Търсене на продукти

Инфрачервени излъчватели модел INFRA ES / INFRA BAF DES

Производител

Brand

Инфрачервени излъчватели INFRA. Подходящи за отопление на спортни зали търговски и производствени помещения, птицеферми, оранжерии, галванични цехове.

Регистрирани в Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика (BEECIFF) за насърчаване на устойчиви енергийни решения за Малки и Средни предприятия.

Последни новини

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода CS6