Търсене на продукти

Горелки за алтернативни горива

Производител

Brand

Горелки, работещи с алтернативни горива:

  • ЕКОЛОГИЧНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО(биодизел);
  • BTZ(с ниско съдържание на сяра);
  • Масла с растителен произход(рапицово и слънчогледово).

За техническа и ценова информация, моля направете запитване.

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Последни новини

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода CS6