За нас

За нас

КлиВенТо започна своята дейност през 1997 год.

КлиВенТо извършва директен внос от италиански производители на отоплителна и климатична техника с приложение в бита, общественото строителство и индустрията.

КлиВенТо изпълнява отоплителни, вентилационни, климатични, ВиК и газови инсталации в обем на пълен инженеринг – консултации, проучване, проектиране, доставка (директен внос), монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и сервизно обслужване.

About us

Сервиз

КлиВенТо е единствен оторизиран представител за извършване на гаранционно и сервизно обслужване на отоплителни и климатични съоръжения, производство на FERROLI - Италия.

КлиВенТо осигурява гаранционен и следгаранционен сервиз на всички доставени съоръжения и обезпеченост на резервни части за срок от 10 години.

Klivento

Енергийна ефективност

Съоръжения, предлагани от КлиВенТо, са регистрирани в Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL.

Термопомпи и водоохладители, предлагани от КлиВенТо, са регистрирани в Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика (BEECIFF).

Професионални връзки

Група FERROLI Италия

От 1998 г. КлиВенТо е генерален представител на група FERROLI Италия - производство на отоплителна и климатична техника: котли, горелки, радиатори, лири за баня, водоохладители, вентилаторни конвектори, термопомпи, парогенератори. Търговски марки собственост на група FERROLI – FERROLI, FER, STARCLIMA, JOANNES, IMA, ALMA, EUROTERM, AGPO, RAPIDO, MAGNETIC. През 2002 г. FERROLI купува LAMBORGHINI CALOR. Стратегията за разширяване и завоюване на нови пазари продължава и през 2006 г. когато към групата са присъединени COLA и ISEA.

Klivento

КлиВенТо е ексклузивен представител на:

SYSTEMA Италия

Инфрачервено отопление, абсорбционни климатични системи, освежители на въздух, слънчеви концентратори, рекуператори.

Magnabosco Италия

Индустриално отопление: парогенератори, парогенератори на дърва, биомаса и пелети, електрически парогенератори, котли на диатермични масла и флуиди.

ATISA Италия

Вентилаторни конвектори, топловъздушни апарати, дестратификатори, въздушни екстрактори, климатични камери, съоръжения със специален дизайн, приложими в корабостроенето.

ENERBLUE Италия

Водоохладители с естествен хладилен агент (R290-пропан) и термопомпи въздух-вода и вода-вода/ геотермална вода със стандартен или с естествен хладилен агент (R744-CO2).

и официален дистрибутор на:

STEP Италия

Пиролизни и пелетни котли, котли на газ.

FBR bruciatori Италия

Горелки на газ, нафта, комбинирани.

HEIZER Италия

Проектиране и производство на бойлери и нагреватели на вода за индустрията и домакинството, подходящи за природен газ, пропан-бутан или електрическа енергия.

ABIZA Полша

Отоплители с гориво отработено масло.

Sonniger Полша

Топловъздушни апарати и въздушни завеси.

ELMEC B-MAX Италия

Пелетни горелки и котли.

AMBIENTE CALORE Италия

Проектиране и производство на котли, камини, печки и аксесоари за отопление.

THERMOTEC AG Германия

Електрически отоплителни тела.

ACCORRONI Италия

Вентилаторни конвектори на газ, генератори на топъл въздух.

KLOVER Италия

Камини на пелети и дърва.

RADOX Румъния

Отоплителни лири за баня, дизайнерски отоплителни тела и подови вентилаторни конвектори.

PELLTECH Естония

Пелетни горелки и котли с високи мощности.

VENMA Полша

Пелетни горелки с високи мощности, самопочистващи се. Горелки, работещи с биомаса.

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода POLIFEMO SLIM, 738m3/h