Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор


e-mail: sales@klivento.net, office@klivento.net


e-mail: service@klivento.net, accounting@klivento.net

Карта на сайта

Продукти

Климатизация
    Климатични системи
        Водоохладители
            Система ВЪЗДУХ - ВОДА
            Система ВОДА-ВОДА
            Абсорбционни водоохладители
        Индустриални термопомпи
        Вентилаторни конвектори
        V.R.F. системи
        Климатични камери
        Кондензационни агрегати
        Вентилационни боксове
        Рекуператори
    Климатизатори битови
    Специални системи
    Адиабатни охладители
    Професионални овлажнители и охладители
Отопление
    Котли - газ, нафта
        Газови котли стенни
            Газови котли стенни традиционни
            Газови котли стенни кондензационни
        Газови котли стоящи кондензационни
        Котли на газ или нафта
            Котли на газ или нафта чугунени
            Котли на газ или нафта стоманени
        Нафтови термични групи
    Котли на твърдо гориво, пелети и биомаса
        Котли на твърдо гориво
        Пелетни котли
        Комбинирани котли - пелети и твърдо гориво
        Пиролизни котли
    Електрически котли
    Газови конвектори
    Горелки
        Газови горелки
        Нафтови горелки
        Комбинирани горелки - едностепенни и двустепенни
        Пелетни горелки
    Термопомпи
    Отоплителни тела
        Алуминиеви радиатори
        Стоманени радиатори
        Лири за баня
        Радиатори от полипропилен
        Вентилаторни конвектори
    Бойлери
        Бойлери за слънчеви системи
    Разширителни съдове
    Камини и печки
Индустриално отопление
    Индустриални котли
    Парни котли, парогенератори
    Котли на биомаса
    Индустриални горелки
    Инфрачервени излъчватели
    Генератори на топъл въздух
    Отоплители на отработено масло за халета
    Топловъздушни апарати
    Рекуператори на топлина
    Въздушна завеса
    Дестратификатори
    Бойлери на природен газ, пропан-бутан и електрическа енергия
Алтернативна енергия
    Слънце
    Вода
    Въздух
    Биомаса
        Котли на пелети и биомаса
        Горелки на пелети и биодизел
        Камини на пелети