Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор


e-mail: sales@klivento.net, office@klivento.net


e-mail: service@klivento.net, accounting@klivento.net

Референции

Референция от ТСР Инженеринг ООД

Референция за изпълнена доставка по договор

Референция от Топлогаз Инженеринг ЕООД

Референция за изпълнена доставка по договор

Референция от И+И 91 ЕООД

Референция за изпълнена доставка по договор

Референция от ПИКС ООД

Референция за изпълнени дейности по договор. .

Референция от Николай Василев

Референция за изпълнени дейности по договор. .

Референция от Петьо Блъсков

Референция за изпълнени дейности по договор. .

Референция от Димана

Референция за извършени дейности по договор.

Референция от Ес Енд Пи Термо Комерс ЕООД

Референция за извършени дейности по договор.

Референция от Климатроник ЕООД

Референция за извършени дейности по договор.

Референция от Термодинамика ООД

Референция за извършени дейности по договор.

Референция от Хидротерм ЕООД

Референция за извършени дейности по договор.

Референция от НЕТ-КОМС

Референция за извършени дейности по договор.

Референция от Павел Павлов

Референция за извършени дейности по договор.

Референция от Енемона АД

Референция за извършени дейности по договор.

Референция от Сименс ЕООД

Референция за изпълнени дейности по договор.

Референция от Универсалстрой Консулт ООД

Референция за изпълнени дейности по договор.