Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор


e-mail: sales@klivento.net, office@klivento.net


e-mail: service@klivento.net, accounting@klivento.net

Новини21/02/2018

Два водоохлаждащи агрегата вода-вода, доставени в гр. Русе

В края на 2017 г. КлиВенТо достави за ТСР Инженеринг ООД два водоохлаждащи агрегата вода-вода RGW IP 80.2 VB AB 0T5 с термопомпeн режим на работа, производство на Ferroli Италия....още

12/02/2018

Доставени водогрейни котли с топлинна мощност 360 kW всеки

В края на изтеклата 2017 г. КлиВенТо достави за КАСПАР ИНЖЕНЕРИНГ два броя отоплителни котли газ/ нафта модел GN4 N10, производство на Ferroli Италия....още

17/01/2018

Отоплителна инсталация в нова база на МЛД Трейдинг

В началото на 2018 г. заработи изградената от КлиВенТо отоплителна инсталация за новопостроена база на МЛД Трейдинг в гр. София....още

11/01/2018

КлиВенТо извърши доставка на парен котел GVR 120 с горелка на отработено масло

За началото на настоящия отоплителен сезон нашият партньор Родопи Терм Смолян пусна в експлоатация Парен котел GVR 120 5 bar, производство на Magnabosco Италия, с резервоар за вода, окомплектован с Горелка на отработено масло. ...още