Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор


e-mail: sales@klivento.net, office@klivento.net


e-mail: service@klivento.net, accounting@klivento.net

На организираните съвместно с Ferroli - Италия курсове-семинари специалисти от КлиВенТо и инсталатори от цялата страна имат възможност да повишат квалификацията си и да наблюдават отблизо производствения процес в заводите в Италия