Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор


e-mail: sales@klivento.net, office@klivento.net


e-mail: service@klivento.net, accounting@klivento.net

Сертификати

Сертификат за сервизен партньор на FERROLI - Италия за българския пазар

Сертификат от FERROLI - Италия.

Сертификат за поддържане и ремонт на парни и водонагревни котли

Удостоверение от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Сертификат за пълна проектантска правоспособност

Удостоверение от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Сертификат FER марка на gruppo Ferroli Италия

Сертификат FER марка на gruppo Ferroli Италия

Сертификат ISO 9001:2008 на Enerblue Италия

Сертификат ISO 9001:2008 на Enerblue Италия

Сертификат ISO 9001:2008 на Systema Италия

Сертификат ISO 9001:2008 на Systema Италия

Сертификат ISO 9001:2008 на MBZ Italfuoco Италия

Сертификат ISO 9001:2008 на MBZ Italfuoco Италия

Сертификат ISO 9001:2008 на MAGNABOSCO Италия

Сертификат ISO 9001:2008 на MAGNABOSCO Италия

Сертификат ISO 9001:2008 на ATISA Италия

Сертификат ISO 9001:2008 на ATISA Италия

Сертификат ISO 9001:2008 на FBR Bruciatori Италия

Сертификат ISO 9001:2008 на FBR Bruciatori Италия

Сертификат за котли на твърдо гориво, произведени от ОРОР Чехия

Сертификат за котли на твърдо гориво, произведени от ОРОР Чехия