Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор


e-mail: sales@klivento.net, office@klivento.net


e-mail: service@klivento.net, accounting@klivento.net

Термопомпи


Италианският производител на термопомпи ENERBLUE влага всички свои идеи, усилия и внимание в развитието и предлагането на възможно най-доброто техническо решение, отговарящо на спецификата на конкретните приложения.

 

Основните видове термопомпи /в зависимост от източника на топлина/  въздух-вода, вода-вода и абсорбционни, наречени още термопомпи на газ, се предлагат в различни конфигурации, включващи разнообразни разширени функционалности  и аксесоари, в зависимост от нуждите на всеки отделен клиент.

 

След разработка на базовия модел с разнообразни елементи и модули термопомпата се адаптира напълно към конкретните изисквания, поставени пред системата, съответващи на нуждите сградата и най-вече на комфорта на обитаващите хора. Производство„по мярка” е основно предимство на термопомпите ENERBLUE.