Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор


e-mail: sales@klivento.net, office@klivento.net


e-mail: service@klivento.net, accounting@klivento.net

Награда за Най-добър проект 201022/03/2011

Награда за Най-добър проект 2010


 

По време на ежегодната Международна среща, състояла се в рамките на ISH Frankfurt am Main 15-19.3.2011 г., водещо търговско изложение за строителство, отопление, климатизация, вентилация и възобновяеми енергийни източници,  КлиВенТо беше отличена с награда за Най-добър проект 2010, реализиран със съоръжения на Индустриална климатизация - FERROLI.