Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор


e-mail: sales@klivento.net, office@klivento.net


e-mail: service@klivento.net, accounting@klivento.net

Курс - семинар за монтаж и настройка на пелетна горелка17/09/2010

Курс - семинар за монтаж и настройка на пелетна горелка


 

 КлиВенТо проведе на 15 септември 2010 есенен курс-семинар в Парк Хотел Москва. В програмата на семинара бяха включени две лекции и практически курс за монтаж, пуск и настройка на пелетна горелка.

Гостът от FERROLI Италия, инж. Алесандро Черети, Мениджър сервизно обслужване, запозна участниците с експлоатационните особености на пелетна горелка, производство на FERROLI и новите разработки в тази насока, включващи усъвършенстване на модела и разширяване на продуктовата гама с горелки с нови по-високи мощности.

Развитието на световни тенденции в отоплението и растящата необходимост от високоефективни съоръжения и системи, залегнаха в разширената продуктова гама на КлиВенТо за 2010 г. Съоръжения от ново поколение, каквито са Термопомпи система вода- вода и въздух-вода на FERROLI, Екологично отопление с включен газов кондензационен модул и интегрирани слънчеви колектори на ATAG, Екологични радиатори от полипропилен, Инфрачервени излъчватели за отопление на големи помещения на SYSTEMA, VRF системите за климатизация на ARGO, бяха представени във втората лекция от семинара.