Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор


e-mail: sales@klivento.net, office@klivento.net


e-mail: service@klivento.net, accounting@klivento.net

Комбинирани горелки - едностепенни и двустепенни


F.B.R. bruciatori Италия предлагат по заявка специални модели горелки:

а) С висока мощност 

б) Горелки за алтернативни горива:

  • ЕКОЛОГИЧНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО (биодизел);

  • BTZ(с ниско съдържание на сяра);
  • масла с растителен произход (рапицово и слънчогледово);
  • керосин;
  • леко корабно гориво;
  • отработено масло.

За техническа и ценова информация, моля направете запитване.