Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор


e-mail: sales@klivento.net, office@klivento.net


e-mail: service@klivento.net, accounting@klivento.net

Клиентите на КлиВенТо получават по-ниски цени чрез Програмата REECL10/08/2011

Клиентите на КлиВенТо получават по-ниски цени чрез Програмата REECL


              Съоръжения и продукти с 20% намаление

 

От месец юни тази година Програмата REECL възобнови работата си и предоставя на наши клиенти безвъзмездна насърчителна помощ при закупуване на съоръжения за реализация на проекти по енергийна ефективност.


КлиВенТо е регистрирана в Програмата REECL и има дългогодишен опит в доставката и монтажа на оборудване за проекти по енергийна ефективност, включващи: ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви системи; кондезационни газови котли; термопомпени отоплителни и инверторни климатични системи; интегрирани в сградата фотоволтаични системи; абoнатни станции и сградни инсталации; газификационни системи; рекуперативни вентилационни системи.
При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 20% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки.

Енергоспестяващи мерки в дома
Размер на помощта за мярката
Максимален размер на помощта в евро
Енергоефективна дограма
20%
1300
Изолация на стени
20%
1500
Изолация на покриви
20%
750
Изолация на подове
20%
350
Енергоефективни печки и котли на биомаса и системи
20%
600
Слънчеви колектори за топла вода и системи
20%
1000
Енергоефективни газови котли и системи
20%
600
Термопомпени системи за отопление и климатизация
20%
2200
Сградни фотоволтични системи
20%
1800
Абoнатни станции и сградни инсталации или газификационни системи
20%
1600
Рекуперативни вентилационни системи
20%
1200
Максимална стойност на помощта за домакинство
 
9000