Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор


e-mail: sales@klivento.net, office@klivento.net


e-mail: service@klivento.net, accounting@klivento.net

Горелки за алтернативни горива

обратно »


Горелки, работещи с алтернативни горивва:

 

  • ЕКОЛОГИЧНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО(биодизел);
  • BTZ(с ниско съдържание на сяра);
  • Масла с растителен произход(рапицово и слънчогледово).

 

За техническа и ценова информация, моля направете запитване.