Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор


e-mail: sales@klivento.net, office@klivento.net


e-mail: service@klivento.net, accounting@klivento.net

Водоохладител абсорбционен

обратно »


Абсорбционен водоохладител с мощност от 16kW до 115kW.

 

Абсорбира отпадъчна топлина от производствени процеси или природни водоизточници за производство на студ.

 

Произведени от Systema Италия.